image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 748
  • Trong tuần: 6 515
  • Tất cả: 203183
BỘ THỦ TỤC NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Mục lục bộ thủ tục nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng (20/07/2018 10:39 AM)

MỤC LỤC

BỘ THỦ TỤC NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 

TT

NỘI DUNG

I

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

II

XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ THÀNH CHÍNH THỨC

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

III

THỦ TỤC TẶNG VÀ TRUY TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

IV

XÓA TÊN ĐẢNG VIÊN VÀ CHO RA KHỎI ĐẢNG

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

V

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

VI

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

VII

QUY HOẠCH, RÀ SOÁT BỔ SUNG QUY HOẠCH CẤP ỦY

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

VIII

BỔ SUNG CẤP ỦY VÀ CÁC CHỨC DANH  CẤP ỦY CƠ SỞ

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

IX

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

X

SINH HOẠT CHI BỘ

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XI

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ ĐỐI VỚI CHI BỘ

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XII

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC KIỂM TRA CỦA CHI BỘ (KỂ CẢ CHI BỘ CƠ SỞ) ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XIII

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ ĐỐI VỚI CHI BỘ

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XIV

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC GIÁM GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ (KỂ CẢ CHI BỘ CƠ SỞ) ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XV

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN, KỂ CẢ CẤP ỦY VIÊN CÙNG CẤP KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XVI

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHI BỘ KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XVII

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHI BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XVIII

QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHI BỘ VÀ ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ, CÁN BỘ THUỘC DIỆN ĐẢNG ỦY CƠ SỞ QUẢN LÝ

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XIX

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI CHI BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XX

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ KỶ LUẬT ĐẢNG

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XXI

QUY TRÌNH XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XXII

QUY TRÌNH XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VI PHẠM

(chi bộ, chi ủy, đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở)

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XXIII

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHI BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XXIV

KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG ỦY CƠ SỞ, TÀI CHÍNH CHI BỘ

1

Quy trình

2

Biểu mẫu

XXV

CÁC BIỂU MẪU KHÁC

1

Báo cáo của cấp ủy hàng tháng

2

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý, năm

2

Báo cáo thu nộp đảng phí