image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tổng số: 207
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
476-CV/ĐUK 22/09/2022 Về việc học tập tác phẩm "Dân vận" của Bác Hồ và đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo
Lượt xem: 167
Tải về 13
466-CV/ĐUK 07/09/2022 Về việc sử dụng phần mềm IOFFICE trong nhận, xử lý văn bản của Đảng ủy Khối
Lượt xem: 115
Tải về 8
461-CV/ĐUK 29/08/2022 Sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 121
Tải về 18
Số 03 - KH/ĐUK 05/08/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 15/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp
Lượt xem: 177
Tải về 19
03-NQ/ĐUK 15/07/2022 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp
Lượt xem: 171
Tải về 14
424-CV/ĐUK 11/07/2022 Triển khai cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Lượt xem: 71
Tải về 2
Số 80 - TB/ĐUK 08/07/2022 Thông báo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/ĐUK ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”
Lượt xem: 90
Tải về 5
Số 49 - KH/ĐUK 01/07/2022 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Lượt xem: 69
Tải về 2
15-HD/BCĐ 27/06/2022 Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025 và điểm sáng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 134
Tải về 15
392 - CV/ĐUK 30/05/2022 Về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 222
Tải về 22
12345678910...