image banner
Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản Số 2302 - QĐ/UBND
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tỉnh Nghệ An
Người ký duyệt Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm dang-w637955487514569823.pdf
Tổng số: 650
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số 113-CV/BTGTU 14/03/2023 Quy định về sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 6
Tải về 0
Số 153/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 4
Tải về 1
Số 1678/UBND-KT 13/03/2023 V/v sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 7
Tải về 1
Số 142/KH-UBND 09/03/2023 Về việc ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với NSNN năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
số Số 163-KH/TU 07/03/2023 KH thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
Lượt xem: 10
Tải về 0
580-CV/ĐUK 03/03/2023 Công văn sơ kết công tác xây dựng đảng quý 1/2023
Lượt xem: 64
Tải về 7
Số 120/UBND-KH 01/03/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 7
Tải về 0
Số 21-CT/TU 10/02/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở
Lượt xem: 37
Tải về 2
12345678910...