image banner
Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/2023/NĐ-CP 31/05/2023 Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Lượt xem: 3
Tải về 0
Số 1678/UBND-KT 13/03/2023 V/v sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 165
Tải về 2
07/NQ-CP 30/01/2023 Về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Lượt xem: 53
Tải về 1
163/NQ-CP 16/12/2022 Nghị quyết số 163/NQ-CP của Chính phủ: Về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam
Lượt xem: 49
Tải về 0
1170/CĐ-TTg 16/12/2022 Công điện số 1170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động
Lượt xem: 50
Tải về 0
70/2022/NĐ-CP 27/09/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
Lượt xem: 95
Tải về 0
809/QĐ-TTg 12/07/2022 Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 129
Tải về 0
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
Lượt xem: 293
Tải về 0
478/CĐ-TTg 27/05/2022 Về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
Lượt xem: 119
Tải về 0
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022 Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Lượt xem: 114
Tải về 1
450/QĐ-TTg 13/04/2022 Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 158
Tải về 1
23/2022/NĐ-CP 05/04/2022 Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Lượt xem: 143
Tải về 0
411/QĐ-TTg 31/03/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 123
Tải về 0
43/NQ-CP 22/03/2022 Về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 100
Tải về 0
368/QĐ-TTg 21/03/2022 Về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030
Lượt xem: 118
Tải về 0
360/QĐ-TTg 17/03/2022 Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025"
Lượt xem: 97
Tải về 0
38/NQ-CP 17/03/2022 Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 99
Tải về 0
62/TB-VPCP 01/03/2022 Kết luận của Thủ tướng CP tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 115
Tải về 0
57/TB-VPCP 28/02/2022 Kết luận của Thủ tướng CP về Đề án "Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025"
Lượt xem: 120
Tải về 0
170/CĐ-TTg 23/02/2022 Về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống COVID-19
Lượt xem: 139
Tải về 0
12