image banner
Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 2918 /QĐ-UBND 27/09/2022 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 94
Tải về 0
Số 2302 - QĐ/UBND 05/08/2022 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 113
Tải về 0
809/QĐ-TTg 12/07/2022 Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 129
Tải về 0
1191/QĐ-UBND 05/05/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 41)
Lượt xem: 111
Tải về 1
450/QĐ-TTg 13/04/2022 Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 156
Tải về 1
411/QĐ-TTg 31/03/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 120
Tải về 0
770/QĐ-UBND 25/03/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 39)
Lượt xem: 107
Tải về 2
368/QĐ-TTg 21/03/2022 Về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030
Lượt xem: 116
Tải về 0
360/QĐ-TTg 17/03/2022 Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025"
Lượt xem: 97
Tải về 0
342/QĐ-TTg 15/03/2022 Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
Lượt xem: 135
Tải về 0
574/QĐ-UBND 09/03/2022 Hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 35)
Lượt xem: 112
Tải về 0
521/QĐ-UBND 03/03/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 36)
Lượt xem: 122
Tải về 1
481/QĐ-UBND 25/02/2022 Về việc ban hành Đề án “Phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025”
Lượt xem: 130
Tải về 0
352/QĐ-UBND 10/02/2022 Hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 34)
Lượt xem: 112
Tải về 2
167/QĐ-TTg 10/02/2022 Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"
Lượt xem: 117
Tải về 0
167/QĐ-TTg 08/02/2022 Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"
Lượt xem: 103
Tải về 0
2447 - QĐ/UBND 16/07/2021 Quyết định của UBND Tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời và phương án giá tạm thời tối đa đối với xét nghiệm chẩn đoán virut SARS-COV-2 bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên
Lượt xem: 105
Tải về 0
22/2021/QĐ-TTg 02/07/2021 Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 93
Tải về 0
Số 248 - QĐ/TTg 28/02/2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban tổ chức Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Lượt xem: 112
Tải về 0
Số 102 - QĐ/TW 15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Lượt xem: 77
Tải về 0
123