image banner
Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 74-KH/ĐUK 17/05/2023 Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 (Đề cương kèm theo)
Lượt xem: 58
Tải về 17
Số 72/KH-ĐUK 04/04/2023 Kế hoạch tổ chức Liên hoan "Tiếng hát người lao động" năm 2023 (kèm Thể lệ và bản đăng ký)
Lượt xem: 43
Tải về 4
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 36
Tải về 2
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 43
Tải về 1
Số 153/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 32
Tải về 2
Số 142/KH-UBND 09/03/2023 Về việc ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với NSNN năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về 1
số Số 163-KH/TU 07/03/2023 KH thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
Lượt xem: 46
Tải về 1
Số 120/UBND-KH 01/03/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 36
Tải về 1
Số 54/KH-UBND 01/02/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của , Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 51
Tải về 1
Số 913/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 56
Tải về 0
Số 709/KH-UBND 13/10/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực trong gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
Lượt xem: 109
Tải về 1
Số 7919/UBND-CN 11/10/2022 V/v triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Lượt xem: 93
Tải về 1
Số 621/KH-UBND 12/09/2022 Kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 102
Tải về 0
Số 51 - KH/ĐUK 29/07/2022 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK, ngày 25/9/2017 của BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp".
Lượt xem: 133
Tải về 8
Số 50 - KH/ĐUK 28/07/2022 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 135
Tải về 2
509/KH-UBND 14/07/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 119
Tải về 1
Số 442 - KH/UBND 29/06/2022 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 140
Tải về 1
Số 383 - KH/UBND 16/06/2022 Kế hoạch thực hiện một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 100
Tải về 1
Số 48 - KH/ĐUK 15/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 120
Tải về 3
Số 47-KH/ĐUK 28/04/2022 Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Lượt xem: 200
Tải về 10
12345