image banner
Tổng số: 111
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1906/QĐ-UBND 10/07/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đối với tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 55
Tải về 0
26-ĐA/TƯ 03/07/2023 Phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, tính đến năm 2030
Lượt xem: 42
Tải về 0
13/2023/QĐ-UBND 12/06/2023 Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 56
Tải về 0
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 64
Tải về 2
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 72
Tải về 1
Số 113-CV/BTGTU 14/03/2023 Quy định về sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 54
Tải về 2
Số 153/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 52
Tải về 2
Số 142/KH-UBND 09/03/2023 Về việc ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với NSNN năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về 1
số Số 163-KH/TU 07/03/2023 KH thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
Lượt xem: 80
Tải về 1
Số 120/UBND-KH 01/03/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 54
Tải về 1
Số 21-CT/TU 10/02/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở
Lượt xem: 136
Tải về 3
Số 54/KH-UBND 01/02/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của , Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 73
Tải về 1
Số 913/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 68
Tải về 0
Số 709/KH-UBND 13/10/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực trong gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
Lượt xem: 128
Tải về 1
Số 7919/UBND-CN 11/10/2022 V/v triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Lượt xem: 113
Tải về 1
Số 2918 /QĐ-UBND 27/09/2022 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 114
Tải về 0
Số 621/KH-UBND 12/09/2022 Kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 119
Tải về 0
6666/UBND-VX 05/09/2022 Công văn về việc triển khai các Công điện về phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 102
Tải về 0
Số 6066/UBND-NC 10/08/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 129
Tải về 0
Số 09 - NQ/TU 05/08/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2015, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 168
Tải về 2
123456