image banner
Tổng số: 653
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 74-KH/ĐUK 17/05/2023 Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 (Đề cương kèm theo)
Lượt xem: 52
Tải về 11
Số 72/KH-ĐUK 04/04/2023 Kế hoạch tổ chức Liên hoan "Tiếng hát người lao động" năm 2023 (kèm Thể lệ và bản đăng ký)
Lượt xem: 41
Tải về 4
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 34
Tải về 2
Số 182/KH-UBND 22/03/2023 Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 40
Tải về 1
Số 113-CV/BTGTU 14/03/2023 Quy định về sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 31
Tải về 2
Số 17-HD/ĐUK 14/03/2023 Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023
Lượt xem: 6
Tải về 0
Số 153/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 28
Tải về 2
Số 1678/UBND-KT 13/03/2023 V/v sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 162
Tải về 2
Số 142/KH-UBND 09/03/2023 Về việc ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với NSNN năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về 1
số Số 163-KH/TU 07/03/2023 KH thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
Lượt xem: 44
Tải về 1
580-CV/ĐUK 03/03/2023 Công văn sơ kết công tác xây dựng đảng quý 1/2023
Lượt xem: 108
Tải về 10
Số 120/UBND-KH 01/03/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 33
Tải về 1
Số 21-CT/TU 10/02/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở
Lượt xem: 70
Tải về 3
Số 13-NQ/CP 07/02/2023 Nghị quyết thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
Lượt xem: 56
Tải về 0
Số 54/KH-UBND 01/02/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của , Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 50
Tải về 1
Số 36-NQ/TW 30/01/2023 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 111
Tải về 0
07/NQ-CP 30/01/2023 Về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Lượt xem: 51
Tải về 1
66-KH/ĐUK 19/01/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 79
Tải về 6
65-KH/ĐUK 19/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và chủ đề sinh hoạt chi bộ hàng tháng
Lượt xem: 92
Tải về 2
60-KH/ĐUK 16/01/2023 Kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ của Thường trực, ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2023
Lượt xem: 84
Tải về 5
12345678910...