image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1353
  • Trong tuần: 10 190
  • Tất cả: 567481
Hướng dẫn về Đại hội Đảng các cơ sở

  ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP   

                            *                                      Thành phố Vinh, ngày  04  tháng 6 năm 2015

                Số 827 - CV/ ĐUK

         (Về đại hội Đảng cấp cơ sở)

 

 

                             Kính gửi:   Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

 

                                                

     Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Doanh nghiệp đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện một số nội dung như sau:

 

     1- Đến ngày 02/6/2015 có 80 tổ chức cơ sở đảng đại hội và 95 đơn vị đã duyệt đại hội, để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch (đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ bản hoàn thành trước ngày 25/6/2015), yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở đẩy nhanh công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội.

 

     2- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; kịp thời tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, tạo động lực và động cơ phấn đấu của cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

     3- Sau Đại hội Đảng, các đơn vị nhanh chóng hoàn tất các thủ tục theo quy định gửi về Ban Tổ chức Đảng uỷ khối Doanh nghiệp (qua Đ/c Giang- chuyên viên Ban Tổ chức).

 

     4- Ban chấp hành quyết định phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ viên khóa mới; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; chương trình công tác toàn khoá; xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ (theo mẫu quy chế làm việc gửi kèm - download tại đây).

 

 Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở nghiêm túc triển khai đảm bảo theo quy định thời gian./.

 

 

Nơi nhận:                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Các Đ/c UV BCH;                                                                    BÍ THƯ

- Như trên;

- Chuyên viên các ban, VP;                                                      (đã ký)

- Lưu BTC, VP.

 

                                                                                        Thái Khắc Thư