image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tổng số: 215
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
66-KH/ĐUK 19/01/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 43
Tải về 2
65-KH/ĐUK 19/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và chủ đề sinh hoạt chi bộ hàng tháng
Lượt xem: 51
Tải về 2
60-KH/ĐUK 16/01/2023 Kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ của Thường trực, ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về 4
62-KH/ĐUK 16/01/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thao Đảng bộ Khối lần thứ XX
Lượt xem: 22
Tải về 1
16-CTr/ĐUK 29/12/2022 Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023 (Thay thế Chương trình số 16 ngày 29/12/2022)
Lượt xem: 33
Tải về 0
14-CTr/ĐUK 29/12/2022 Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Doanh nghiệp năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về 2
534-CV/ĐUK 29/12/2022 Đôn đốc, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ
Lượt xem: 33
Tải về 2
16-CTr/ĐUK 29/11/2022 Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023 (Thay thế Chương trình số 16 ngày 29/12/2022)
Lượt xem: 32
Tải về 2
476-CV/ĐUK 22/09/2022 Về việc học tập tác phẩm "Dân vận" của Bác Hồ và đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo
Lượt xem: 319
Tải về 13
466-CV/ĐUK 07/09/2022 Về việc sử dụng phần mềm IOFFICE trong nhận, xử lý văn bản của Đảng ủy Khối
Lượt xem: 153
Tải về 9
12345678910...