image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 796
  • Trong tuần: 13 109
  • Tất cả: 745499
Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp luôn được Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ quan tâm chú trọng, xác định thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là động lực then chốt đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, là “đòn bẩy” quan trọng giúp nâng cao năng suất lao động, góp phần làm nên sự thành công các năm qua của Công ty. 

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 12/01/2022 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp về phát động các phong trào thi đua trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025 và nhiệm vụ chính trị được giao, Công ty đã lồng ghép phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương phù hợp với lĩnh vực hoạt động để thực hiện, cụ thể như: Phong trào thi đua: “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm”; phong trào “Thi đua xây dựng, đề xuất ý tưởng CCHC”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “phong trào thi đua học tập chủ động tại Công ty”; “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn nơi làm việc”… đặc biệt là phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất” của Công ty đã đạt được những kết quả đáng kể, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất đã được áp dụng hiệu quả; góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động chung của toàn Công ty.

Anh-tin-bai

 Sáng kiến ứng dụng quản lý thông số nhà máy trên thiết bị di động

Nắm rõ được tầm quan trọng của phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”. Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty, hàng năm Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tích cực phát huy sáng kiến, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là đảm bảo ổn định, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể: Ban hành các Chỉ thị liên lịch về phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”: Khuyến khích toàn thể CBCNV tham phong trào, có quy chế khen thưởng rõ ràng; phân bổ chỉ tiêu tham gia chương trình tới các phòng ban, bộ phận; cuối năm, thực hiện chấm điểm thi đua giữa các phòng ban bộ phận dựa trên các chỉ tiêu chí: số lượng sáng kiến, đề tài được công nhận; giá trị làm lợi của các sáng kiến; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng có tầm ảnh hưởng ứng dụng trong đơn vị, tổng công ty, tập đoàn và các đơn vị khác.

 

Anh-tin-bai

Công ty áp dụng công nghệ mới trong bảo dưỡng, sửa chữa

Thành lập hội đồng xét duyệt đơn đề nghị công nhận sáng kiến năm cấp Công ty. Đối với đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có 2 cấp phê duyệt: cấp Công ty và cấp Tổng Công ty. Hội đồng xét duyệt cấp Công ty hoạt động theo Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Thông thường, Công ty sẽ tổ chức 2 đợt xét duyệt trong năm sau khi các đề tài, sáng kiến đã được nghiệm thu, việc này thuận tiện cho CBCNV đăng ký, nghiệm thu và bố trí thời gian nghiên cứu hợp lý. Các đề tài được công nhận sẽ được khen thưởng theo đúng quy định. Đối với các đề tài đăng ký đề nghị công nhận sáng kiến năm cấp Tổng Công ty, Công ty tổ chức rà soát, tổ chức cho CBCNV đăng ký bảo vệ thử đề tài, sáng kiến thử trước Hội đồng Công ty, từ đó rút ra được kinh nghiệm, bài học cũng như tự tin hơn trong buổi bảo vệ chính thức.

Ngoài công tác thi đua nội bộ trong Công ty cũng như nội bộ ngành, Công ty còn tham gia Khối thi đua doanh nghiệp. Hằng năm, Công ty thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết theo đúng quy định và tham dự hội nghị tổng kết năm của khối thi đua Giao thông công nghiệp. Trên tinh thần cởi mở, đoàn kết, các đơn vị trong khối chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt công tác “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất” luôn là đề tài sôi nổi trong các buổi hội nghị.

Trên cơ sở các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, CBCNV đã nhiệt tình tham gia đầy đủ các chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; chương trình “10 nghìn sáng kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Kết quả số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty đạt được trong các năm qua: Năm 2021: có 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Tổng Công ty; Năm 2022: 4 sáng kiến cấp Tổng Công ty, 8 sáng kiến cấp Công ty; 6 tháng đầu năm 2023: 4 sáng kiến cấp Tổng Công ty, 5 sáng kiến cấp Công ty. Các đề tài sáng kiến của Công ty thường tập trung vào khâu cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng cho yêu cầu phát điện; cải tiến hợp lý hoá trong các dây chuyền sản xuất cả về kỹ thuật và điều hành; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong sản xuất...

Tiêu biểu như sáng kiến “Ứng dụng di động quản lý, giám sát thông số nhà máy điện”, sáng kiến được gửi tham gia chương trình “Make by EVN”. Đây là ứng dụng di động giúp quản lý, cập nhật thông tin và thông số của nhà máy liên tục, mọi lúc mọi nơi, từ đó đưa ra những quyết định điều hành sản xuất hợp lý, tham gia thị trường điện tối ưu, hiệu quả. Đặc biệt, phiên bản trên điện thoại của ứng dụng này giúp người dùng theo dõi liên tục thủy văn, lượng mưa, lượng nước về hồ, là một công cụ cực kỳ hữu hiệu trong công tác phòng chống thiên tai. Trong thời gian cả xã hội đang tham gia phòng chống COVID-19 (2021), việc tạo ra phần mềm ứng dụng này đã góp một phần không nhỏ để Công ty hoàn thành nhiệm vụ kép vừa an toàn chống dịch, vừa đảm bảo công tác sản xuất điện.

Với xu hướng triển khai áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số vào hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, kết hợp với phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, Công ty đã triển khai áp dụng các hệ thống phần mềm quản lý, giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả công việc: Hệ thống văn phòng số DOffice: Quản lý công tác văn phòng, công văn công việc, hồ sơ tài liệu trên nền tảng số. Kết hợp chữ ký số để xử lý văn bản mọi lúc, mọi nơi; Hệ thống phần mềm ERP: Quản lý toàn bộ công tác tài chính kế toán, vật tư thiết bị, tài sản cố định. Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự HRMS: quản lý thông tin nhân sự, tiền lương; Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS: quản lý công tác vận hành nhà máy, nhật ký vận hành điện tử. Hệ thống học trực tuyến Elearning: Tổ chức các lớp học trực tuyến, tổ chức thi lý thuyết sát hạch nghề, nâng bậc, thợ giỏi trực tuyến…

Anh-tin-bai

Cán bộ, CNV làm việc tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Công ty đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua của Công ty; phong trào thi đua phải luôn gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc. Luôn quan tâm đến lợi ích hợp pháp của người lao động, bên cạnh đó phải hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Thứ hai, hiện tại rất nhiều các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiện đang được áp dụng mang lại hiệu quả cao trong Công ty nhưng công tác tổng hợp, xâu chuỗi cũng như áp dụng phổ biến cần được khoa học hơn. Cần xây dựng thành ngân hàng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để từ đó nhân rộng hơn nữa việc áp dụng vào thực tiễn của Công ty cũng như trong tổ hợp Công ty mẹ - con trong Tổng công ty và các Công ty ngoài ngành khác.

Thứ ba, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nên ghi nhận thêm các giải pháp áp dụng trong vận hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong lĩnh vực sản xuất ngoài yếu tố cải tiến sáng tạo đối với máy móc thiết bị thì các giải pháp được áp dụng trong các công việc hàng ngày cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thứ tư, đánh giá, ghi nhận và khen thưởng kịp thời những giải pháp hiệu quả sẽ là nguồn động lực thúc đẩy toàn bộ đoàn viên tham gia vào phong trào một cách tích cực, đem lại nguồn lợi kinh tế đối với Công ty.

Thanh Liêm