image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1540
  • Trong tuần: 10 377
  • Tất cả: 567668
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An
Sáng ngày 23/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có phiên làm việc với Đảng ủy công ty Điện lực Nghệ An về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty Điện lực Nghệ An và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể quần chúng sau khi chuyển các tổ chức Đảng từ các địa phương về trực thuộc Đảng bộ Công ty. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ công ty Điện lực Nghệ An.

Anh-tin-bai

Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu tại phiên làm việc

Sau khi nghe đồng chí Bành Hồng Hiển - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc công ty Điện lực Nghệ An báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ công ty Điện lực Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng uỷ Công ty đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, góp phần mang lại những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, công ty Điện lực Nghệ An thực hiện nhiệm vụ kinh doanh bán điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công ty có 13 phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, 18 chi nhánh điện lực thuộc thành phố và các huyện, thị, 02 phân xưởng phụ trợ và 01 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế. Tổng số CBCNV là 1.435 người; Đảng bộ Công ty có 562 đảng viên, hiện đang sinh hoạt ở 35 chi bộ trực thuộc.

Anh-tin-bai

Đồng chí Bành Hồng Hiển - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc công ty Điện lực Nghệ An báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty Điện lực Nghệ An và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong giai đoạn 2020-2022, doanh thu của Công ty tăng bình quân 8,01% /năm; điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 7,30% /năm; tỷ lệ tổn thất giảm bình quân 0,67% /năm; giá bán tăng bình quân 12,43đồng/kWh /năm; doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.893,16 tỷ đồng, tăng trưởng 5,46% so với cùng kỳ; điện thương phẩm lũy kế 6 tháng năm 2023 ước đạt 2.121,16 Tr.kWh, tăng trưởng 4,37% so với cùng kỳ; tỷ lệ tổn thất lũy kế 6 tháng năm 2023 thực hiện ước 7,71% giảm  0,72% so với cùng kỳ; giá bán bình quân lũy kế 6 tháng năm 2023 ước đạt 1.835,39đồng/kWh, tăng 19,04đồng/kWh so với cùng kỳ. Nộp ngân sách trong tỉnh từ 2020 đến tháng 6/2023 ước đạt 160,83 tỷ đồng; nộp ngân sách ngoài tỉnh ước đạt 1.973,3 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An”; kịp thời tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động, không để xảy ra “điểm nóng” trong toàn Đảng bộ Công ty. Năm 2022, Công ty được UBND Tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Anh-tin-bai

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao đổi tại phiên làm việc

Thực hiện hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến nay có 16 sáng kiến cấp Công ty, 01 sáng kiến cấp Tập đoàn, 02 sáng kiến cấp Tổng công ty, 01 sáng kiến được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối biểu dương, bảo vệ thành công 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty năm 2022 về “Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm tính toán mô phỏng lưới điện PSS@Sincal”; năm 2023 được giao chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu phát triển các tính năng tự động tính toán phân tích lưới điện phân phối trên phần mềm PSS@Sincal”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm “Văn phòng điện tử Digital Office”, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, hệ thống quản lý chiến lược BSC/KPIs, quan tâm ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực kỹ thuật an toàn, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ... hướng đến mục tiêu quản lý, vận hành an toàn lưới điện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khách hàng, hướng tới mục tiêu đưa Công ty hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện và xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các mục tiêu, tiêu chí cụ thể, rõ ràng; duy trì và thực hiện tốt quy trình 5S, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

Anh-tin-bai

Ý kiến phát biểu của đồng chí UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối - Hoàng Thị Thu Hiền

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, công tác an sinh xã hội được cấp uỷ, ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Tết người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh… Từ năm 2020 đến nay đã ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; chỉ đạo thành công đại hội 35/35 chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và triển vọng phát triển; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chú trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2020 đến tháng 5/2023, có 01 Chi bộ được Đảng uỷ Khối biểu dương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 01 chi bộ và 01 bí thư chi bộ được biểu dương trong thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tổ chức luân chuyển 19 cán bộ, bổ nhiệm 19 cán bộ, bổ nhiệm lại 75 cán bộ, cử 14 đồng chí học trung cấp chính trị và 01 đồng chí học cao cấp chính trị; kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng; phát hiện và đề nghị xử lý kỷ luật 15 đảng viên vi phạm chính sách dân số, tiến hành 35 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên 100%  chi bộ trực thuộc.

Lãnh đạo công đoàn hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - người lao động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng công ty, các bộ, ngành, tỉnh, Đảng uỷ Khối… phát động, tổ chức thành công đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần định hướng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới.

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ công ty Điện lực Nghệ An cơ bản đạt và vượt, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu kinh doanh có khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên làm việc

Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ công ty Điện lực Nghệ An quan tâm triển khai các nội dung trọng tâm sau:

Tập trung lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động các phương án ứng phó với các diễn biến của nền kinh tế, thiên tai, dịch bệnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng mạng lưới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp. Quan tâm phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ an toàn mạng lưới, an toàn tài sản doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào ‘Dân vận khéo”, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đảng bộ và Công ty. Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là chương trình hỗ trợ xã nghèo của UBND tỉnh và xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” trong Đảng bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 04/8/2021 “Về phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo”, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng, nhất là trong lực lượng công nhân lao động trực tiếp.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động phòng tránh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy hoạt động giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chỉnh đốn các biểu hiện sai phạm.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty đối với tổ chức đoàn thể; định kỳ tổ chức làm việc với tổ chức đoàn thể để nắm bắt tình hình, định hướng và chỉ đạo hoạt động. Quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy tốt chức năng, vai trò, vị trí của mình để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, đồng chí Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và trả lời các kiến nghị của Đảng uỷ Công ty, đồng thời giao các Ban, Văn phòng Đảng uỷ Khối tham mưu phương án giải quyết thời gian tới.

 

Nguyễn Hưng