image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 742
  • Trong tuần: 13 055
  • Tất cả: 745445
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm 2023

9 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã hoàn thành công tác kiểm tra giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tích cực, chủ động phối hợp cùng các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu kiểm tra 15 đảng viên và 2 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật cảnh cáo 1 Đảng ủy cơ sở và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 01 đồng chí Bí thư đảng ủy cơ sở; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra chuyên đề 3 tổ chức đảng và 3 Bí thư cấp ủy cơ sở, giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và 3 Bí thư cấp ủy cơ sở; tiếp nhận và xử lý 6 đơn thư kiến nghị, tố cáo.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công tác tài chính đảng và thu nộp đảng phí 10 tổ chức đảng trực thuộc; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 4 Bí thư cấp ủy cơ sở; kỷ luật 11 đảng viên và 01 tổ chức đảng vi phạm, đình chỉ sinh hoạt đảng 10 đảng viên vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo Cấp ủy cơ sở kiểm tra chuyên đề 82 tổ chức đảng và 124 đảng viên, giám sát chuyên đề 31 tổ chức đảng và 114 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kỷ luật 8 đảng viên vi phạm chính sách dân số. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công tác thu nộp đảng phí 63 chi bộ trực thuộc; giám sát chuyên đề 31 tổ chức đảng và 114 đảng viên.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng lĩnh vực kiểm tra, tổ chức tại Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Nhật Lai

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ trên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu, thực hiện và chỉ đạo cơ sở thực hiện đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định; tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp. Tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ Khối; sơ, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Phối hợp tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng lĩnh vực tổ chức và kiểm tra giám sát năm 2023 tại Đảng bộ Khối.

Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tình hình Đảng bộ Khối ổn định, kịp thời giáo dục và ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023) và 27 năm ngày thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (03/10/1996 - 03/10/2023).

 

                                          Nguyễn Hồ Hùng