image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 754
  • Trong tuần: 13 067
  • Tất cả: 745457
Đảng ủy Khối khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng thuộc Đề án 5155
Chiều ngày 13/4/2023, tại Công ty cổ phần chế tác đá Nhật Huy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 108 cho quần chúng ưu tú của Công ty theo hướng dẫn số 49-HD/BTGTU, ngày 02/7/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An dành cho đối tượng thuộc Đề án 5155. Dự lễ khai giảng có đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cùng với 50 học viên là quần chúng ưu tú của Chi bộ Công ty cổ phần chế tác đá Nhật Huy.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao đổi, trong thòi gian qua việc thực hiện Kết luận số 189-KL/TU, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án "Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể từ năm 2020-2022 Đảng ủy Khối đã tổ chức bồi dưỡng cho 290 quần chúng ưu tú thuộc đối tượng đề án 5155, kết nạp được 205 đồng chí. Đồng thời tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, cải tiến nội dung, nhất là việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoài giờ hành chính, với mục đích tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú có thể tham gia học tập và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Anh-tin-bai

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp học

Việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 108 tại Công ty cổ phần chế tác đá Nhật Huy là lớp thứ ba được Đảng ủy Khối áp dụng và thực hiện theo Hướng dẫn số 48 và 49- HD/BTGTU, ngày 02/7/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về hướng dẫn thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đảng viên mới trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Công văn số 2772-CV/BTGTU, ngày 05/6/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Hướng dẫn sử dụng tài liệu đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới”. Thời gian bồi dưỡng được thực hiện trong 20 ngày, trong đó thời gian học tập trung 02 ngày và 18 ngày dành cho các học viên tự học, tự nghiên cứu, phân nhóm để thảo luận trên cơ sở các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Nhật Tuấn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo hướng dẫn học viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và cách tra cứu tài liệu để đáp ứng yêu cầu hoàn thành khóa học theo đúng quy định.

Lưu Tuấn - Ban Tuyên giáo ĐUK