image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 567
  • Trong tuần: 12 880
  • Tất cả: 745270
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng ngày 16/9/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Nhà VHLĐ tỉnh Nghệ An

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc; Thái Thanh Quý, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh tại điểm cầu Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 656 điểm cầu; trong đó, có 1 điểm cầu trung tâm cấp tỉnh; 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia khoảng 42.000 người/655 điểm cầu.

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tham gia Hội nghị với hơn 5.100 cán bộ, đảng viên, người lao động tại điểm cầu Đảng ủy Khối và 101 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Phan Thị Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm của tỉnh.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban, văn phòng Đảng ủy Khối cùng 300 đại biểu cấp ủy, cán bộ chủ chốt của các cơ sở tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 39-NQ/TW. Theo đó, Nghị quyết đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại.

Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyềnNhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết tại Hội nghị

Nghị quyết hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường. 

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Để cụ thể hóa mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, Nghị quyết đưa ra 16 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, có 8 chỉ tiêu về phát triển kinh tế gồm: Tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng suất lao động, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ xây dựng nông thôn mới; 5 chỉ tiêu về phát triển xã hội bao gồm: Tuổi thọ trung bình của người dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ bác sĩ và tỷ lệ giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ giảm nghèo; 3 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường gồm: Tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt và tỷ lệ xử lý chất thải, rác thải.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra, Nghị quyết đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó xác định rõ các động lực phát triển và các đột phá phát triển, bao gồm:

Thứ nhất, thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Thứ hai, xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ tư, tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Thứ năm, tập trung phát triển Nghệ An thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

Thứ sáu, tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Thứ bảy, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thứ tám, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Thứ chín, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

Thứ nhất, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành.

Thứ hai, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thứ ba, Tỉnh uỷ Nghệ An khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thứ tư, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thường xuyên quan tâm, phối hợp, kiểm tra, giúp Tỉnh uỷ Nghệ An kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An phát triển. 

Thứ năm, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong cả nước, nhất là các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với tỉnh Nghệ An để thúc đẩy cùng nhau phát triển. 

Thứ sáu, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, để thực hiện thành công Nghị quyết cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, nhất là cần phải phát huy ở mức cao nhất vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An. Trong đó, việc ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi khu vực kinh tế cho phát triển có vai trò rất quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Anh-tin-bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý báo cáo dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 39

Báo cáo dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, Chương trình hành động nhất quán 3 nội hàm lớn, 2 mục tiêu cốt lõi; nhất quán quan điểm xuyên suốt đó là: Theo đuổi, kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

Chương trình hành động cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 19 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời xác định triển khai 25 chương trình, đề án thuộc phạm vi tỉnh chủ trì tham mưu, phê duyệt thực hiện; xác định 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; 20 danh mục dự án, lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm đều hướng đến nhằm phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và Khu kinh tế Đông Nam mở rộng.

Thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển công nghệ thông tin, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An.

Hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ số 7; hành lang kinh tế Quốc lộ số 48A.

Phát triển 5 lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp; thương mại, dịch vụ; du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Xây dựng 6 trung tâm đô thị: Thành phố Vinh mở rộng; Thị xã Thái Hòa; Thị xã Hoàng Mai; huyện Con Cuông; nâng cấp đô thị Diễn Châu; nâng cấp huyện Đô Lương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định, khát vọng phát triển Nghệ An luôn được hun đúc qua nhiều thời kỳ. Với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chỉnh phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương, của cả nước dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; trước mắt, hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030, đây cũng là dấu mốc kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Nghệ An.

Anh-tin-bai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái công bố dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã được nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái công bố dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Phó Thủ tướng khẳng định, Chương trình hành động nhằm thể hiện được vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Về mục tiêu, Chương trình hành động xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030.

Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết của Chính phủ đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Bên cạnh đó, Chương trình hành động của Chính phủ đề ra 18 nhiệm vụ phân công cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể. Đồng thời, Chương trình hành động cũng đề ra 16 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh phấn đấu hoàn thành trước năm 2030 để phát triển bứt phá.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội trao đổi, Đảng đoàn Quốc hội đang khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại Nghị quyết số 39-NQ/TW. Cụ thể, trong thời gian tới, Đảng đoàn Quốc hội sẽ lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 văn bản để thể chế hóa Nghị quyết: Một là nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Vinh và hai là nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng đoàn Quốc hội sẽ bám sát, lãnh đạo, rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã được nghe các tham luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy Thanh Hóa; Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thành ủy Vinh. Các ý kiến đều bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm lớn, quyết tâm chính trị cao, đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Nghị quyết số 39; gợi ý và đề xuất các giải pháp có tính khả thi để có sự phối hợp thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực. 

Anh-tin-bai

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với các cơ quan Trung ương, các địa phương trong khu vực, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Đồng chí lưu ý 2 vấn đề:

Vấn đề thứ nhất, ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39 đó là quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương, của tỉnh Nghệ An, là cơ sở chính trị để Nghệ An có sự chuyển biến tích cực, có được bước đột phá, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển trong Đảng bộ, trong nhân dân, tạo được sức mạnh tổng thể để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, đạt được mục tiêu đề ra, đặc biệt là xây dựng, phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ

Vấn đề thứ hai, việc thực hiện Nghị quyết cần chú trọng thêm 3 vấn đề:

- Việc triển khai Nghị quyết 39 phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng và cả nước và phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tập trung vào 5 trụ cột, tạo được động lực, tạo sự kết nối, sự cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là 2 tỉnh liền kề Thanh Hóa, Hà Tĩnh, các địa phương của Lào có chung đường biên giới và các địa phương khác trong cả nước sẽ tạo được sự tích cực cho phát triển của Nghệ An. Nghệ An cần phải tiếp tục được tổ chức sắp xếp lại không gian phát triển để đảm bảo sự liên kết tổng thể giữa ngành, lĩnh vực, địa bàn, phát huy được tiềm năng lợi thế, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển các hành lang kinh tế, phát triển vùng phía Đông để thúc đẩy vùng phía Tây phát triển.

- Việc ban hành cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết 39 sẽ tạo được khuôn khổ pháp lý quan trọng đưa Nghị quyết 39 vào cuộc sống, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù gắn với điều kiện thực tiễn của Nghệ An. Sao cho cơ chế, chính sách phải thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn lực chất lượng cao phát triển được ngành, lĩnh vực có giá trị tăng cao. Nghệ An nhất định phải nâng cao được các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS để tăng cường niềm tin của người dân, của doanh nghiệp, của nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, tạo nên không gian phát triển mới tích cực cho Nghệ An.

- Quá trình phát triển phải hết sức chú trọng đảm bảo đồng bộ giữa kinh tế với văn hóa xã hội, với quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển đảo. Tiếp tục cải thiện, nâng cao cuộc sống của nhân dân. Phải phát huy được giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đậm bản sắc xứ Nghệ để trở thành động lực, nguồn nội sinh cho phát triển.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung, chủ động có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của Tỉnh ủy, của các cấp ủy, tổ chức đảng; hệ thống chính trị của Nghệ An; yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ về tinh thần trách nhiệm, về năng lực, về bản lĩnh dám đương đầu với khó khăn thách thức, gương mẫu, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên; sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân và phải xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, có quyết tâm cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yếu tố quyết định để Nghị quyết 39 thành công.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, tốt đẹp của vùng đất, con người xứ Nghệ. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39, mang lại sự phát triển bền vững, đời sống tốt đẹp cho Nhân dân tỉnh Nghệ An, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các thế hệ đi trước, như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bước thật mạnh, tiến thật xa. Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

Hình ảnh một số điểm cầu trực tuyến tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ VNPT Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ PTS Nghệ Tĩnh

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Tây Bắc

Anh-tin-bai

Điểm câu Đảng bộ Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Nam

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty CP Vận tải Ô tô số 5

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty cổ phần 496

Anh-tin-bai

Điểm cầu Đảng bộ Công ty CP May Halotexco

Anh-tin-bai

Điểm cầu Chi bộ Công ty CP Song Ngư Sơn

Nhật Lai - Ban Tuyên giáo