image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 646
  • Trong tuần: 12 959
  • Tất cả: 745349
Vai trò quan trọng hàng đầu của người Lãnh đạo để thực hiện chuyển đổi số thành công tại doanh nghiệp
Đây là nội dung được Ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng đại học FPT nhấn mạnh tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức doanh nhân về chuyển đổi số trong doanh nghiệp cho cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối diễn ra sáng nay, ngày 13/5/203 tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Phương Đông.

Anh-tin-bai

Gần 700 cán bộ chủ chốt tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối tham dự Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí UVBTV Đảng ủy Khối; UVBCH Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở; Báo cáo viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, HĐTV; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc; trưởng, phó các phòng ban và tương đương của các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.
Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Trao đổi tại Hội nghị, Ông Hoàng Nam Tiến nhấn mạnh các nội dung cần tập trung đối với chiến lược chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, trong đó tập trung đưa “chuyển đổi số đi vào cốt lõi”; chuyển đổi số là chuyển đổi trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh nghiệp sang khách hàng; 3 các cấp độ chuyển đổi số (chuyển đổi số gắn với chuyển đổi các mô hình quản trị văn phòng và hoạt động văn phòng; số hóa quy trình với việc tối ưu các điểm hoạt động chưa hiệu quả; số hóa dữ liệu gắn với việc số hóa thông tin, quy trình, công việc, dữ liệu); 3 thành phần của chuyển đổi số (gồm chuyển đổi số; chuyển đổi công nghệ hạ tầng; chuyển đổi con người); công thức 3H trong chuyển đổi số (làm chuyển đổi số phải xuất phát từ trái tim; cần sự suy nghĩ, tư duy, đưa ra quyết định; phải hành động bắt tay vào làm); động lực chính thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp tập trung vào hai yếu tố thích nghi và khai thác lợi ích (chuyển đổi số để thích nghi với môi trường kinh doanh mới trong một thế giới thực - số đang hình thành nhanh chóng; chuyển đổi để khai thác các lợi ích mà các công nghệ số tiên tiến mang lại); Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm.

Anh-tin-bai

Ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng đại học FPT nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của người Lãnh đạo để thực hiện chuyển đổi số thành công tại doanh nghiệp

Chuyển đổi số tập trung mang lại giá trị cho người dùng, cho khách hàng, cho người dân. Lấy người dân làm trung tâm, lấy người dùng, người sử dụng làm trọng tâm. Thực hiện chuyển đổi số trên cơ sở đảm bảo sự liên kết giữa kinh doanh, công nghệ và con người, trong đó nhấn mạnh yếu tố con người, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện thành công chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đây là bí quyết thành công của doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số hiện nay.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 18 - HD/ĐUK, ngày 11/5/2023 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, trong đó tập trung vào giá trị của tác phẩm và những nội dung trọng tâm trong tác phẩm cần triển khai sinh hoạt trong các cấp ủy đảng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Đảng ủy Khối  quán triệt kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Phan Thị Hoan nhấn mạnh: Những nội dung được Ông Hoàng Nam Tiến trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị là nội dung có tính gợi mở, tổng quan về sự cần thiết phải chuyển đổi số trong tình hình mới, nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp, doanh nhân có thêm thông tin, cơ sở dữ liệu về chuyển đổi và áp dụng phù hợp với đặc điểm, loại hình hoạt động của từng doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị bồi dưỡng lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với mong muốn tiếp tục cung cấp, cập nhật, trang bị những kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để góp phần xây dựng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, thương hiệu và đa dạng về thị trường cung ứng, đồng thời thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu sản suất kinh doanh năm 2023; chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với các phương án ứng phó thiên tai và phòng chống cháy nổ.

Khánh Hồng