image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 612
  • Trong tuần: 12 925
  • Tất cả: 745315
Đoàn khối Doanh nghiệp: Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát quý I/2023
Quý I/2023, Ủy ban kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên đối với 12 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 08 - KH/ĐTN ngày 14/2/2023 của Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp về việc Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 09 - KH/ĐTN ngày 14/2/2023 của Ủy ban kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khóa VI về công tác Kiểm tra, giám sát năm 2023, trong quý I/2023, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên đối với 12 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc gồm các đơn vị: Chi đoàn Ngân hàng SeABank CN Nghệ An; Chi đoàn Ngân hàng Agribank Tây Nghệ An; Chi đoàn Ngân hàng MSB chi nhánh Nghệ An; Đoàn Ngân hàng Vietcombank Nghệ An, Đoàn Ngân hàng Vietinbank Nghệ An, Chi đoàn Ngân hàng SHB chi nhánh Nghệ An; Đoàn Ngân hàng BIDV Phủ Quỳ; Chi đoàn Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chi đoàn Công ty Bảo Việt Nghệ An; Chi đoàn Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp CN Nghệ An; Chi đoàn Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nghệ An; Chi đoàn Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An.

Anh-tin-bai

Quý I/2023, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối tiến hành làm việc với 12 đơn vị thuộc khối Ngân hàng – Bảo hiểm – Bưu điện – Viễn thông

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe các đơn vị báo cáo theo Đề cương kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung trọng tâm: Kiểm tra công tác Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; kiểm tra việc xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới; kiểm tra việc xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; kiểm tra việc triển khai công tác Đoàn vụ và tài chính của Đoàn theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kiểm tra việc triển khai thực hiện Tháng thanh niên năm 2023.

Bên cạnh đó, Đoàn đã Kiểm tra 02 chuyên đề về việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Việc cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở; Giám sát Việc triển khai Kết luận số 37-KL/ĐUK về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An về “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp giai đoạn 2017-2022; Ủy ban kiểm tra triển khai kiểm tra Ban Chấp hành Đoàn Khối về chế độ đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2.

Anh-tin-bai

Đồng chí Cao Mạnh Hùng - Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo

Qua công tác kiểm tra, giám sát cơ bản các đơn vị đã thực hiện rất tốt, đạt hiệu quả cao, triển khai được nhiều hoạt động phong phú đa dạng, tổ chức làm nhiều công trình thanh niên có giá trị, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Đoàn kiểm tra đã có ý kiến cụ thể về những nội dung cần lưu ý đối với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn cấp cơ sở và các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế trong trong công tác đoàn viên và tổ chức Đoàn cơ sở, đặc biệt là việc quản lý hồ sơ sổ sách đoàn vụ và tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tại một số Chi đoàn có đoàn viên không tập trung, từ đó, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đoàn Khối đề ra những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác đoàn viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trong thời gian tới. Đồng thời, trao đổi thêm về những vướng mắc, khó khăn, về những chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối.

Thời gian tới, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội với tinh thần quyết liệt, thẳng thắn, nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Đảng vững mạnh.

Trần Trang - Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh