image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 215
 • Trong tuần: 13 024
 • Tất cả: 444005
 • 23/03/2023

  Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân: Khó khăn và giải pháp

  Từ năm 1990, Nhà nước ban hành hai Đạo luật dành cho doanh nghiệp, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam. Luật Doanh nghiệp ra đời năm 1999 xóa bỏ sự phân biệt đối xử về mặt luật pháp đối với khu vực Kinh tế tư nhân (KTTN) ở Việt Nam, thay thế cho hàng loạt Luật đã từng tồn tại trước đó bằng những nội dung tập trung hơn, đầy đủ hơn. Sau hơn 30 năm kể từ khi có những Đạo luật đầu tiên cho doanh nghiệp, bộ mặt kinh tế - xã hội của Việt Nam thay đổi rõ rệt, trở thành một vùng đất có nền kinh tế năng động, nhiều tiềm năng và thu hút đầu tư. 

 • 22/03/2023

  Dòng tín dụng tươi là “ống thở” cấp cứu cho doanh nghiệp

  Doanh nghiệp bất động sản đã được “bật đèn xanh” để cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp, kéo dài thời gian trả nợ. Song, muốn gỡ nghẽn thanh khoản, vẫn cần dòng tiền tươi bơm vào thị trường, đó là tín dụng.

 • 21/03/2023

  Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm Công nghiệp – Doanh nghiệp nói gì?

  Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Cụm Công nghiệp (CCN) đã tạo cơ hội và giải quyết vấn đề việc làm cho rất nhiều người dân, góp phần tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) làm các ngành công nghiệp phụ trợ; thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo tiền đề cho các Khu Công nghiệp (KCN) phát triển tốt hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trên cả nước. Theo thống kê của Bộ Công Thương, cả nước có khoảng 750 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích khoảng 24.900 ha, thu hút được trên 13.000 dự án, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 800.000 lao động .

 • 21/03/2023

  Điều chỉnh cơ sở đóng bảo hiểm xã hội

  Đề xuất tăng cơ sở đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cần được nghiên cứu, xem xét một cách thấu đáo hơn từ nhiều phương diện trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

 • 17/03/2023

  Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bàn giao những căn nhà đầu tiên trong chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

  Sáng 16/3, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh tổ chức bàn giao nhà tại huyện Kỳ Sơn.

 • 16/03/2023

  Chu Huy Mân, vị tướng "Hai Mạnh"

  Cuộc đời Đại tướng Chu Huy Mân gắn liền với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có nhiều cống hiến, là nhà quân sự, chính trị song toàn, được cán bộ, chiến sĩ trìu mến, được Bác Hồ tặng danh hiệu “Hai giỏi”…

 • 15/03/2023

  Củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  Mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn, làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được đáng ghi nhận, thời gian qua việc tăng cường mối quan hệ này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Chính vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

 • 12/03/2023

  Tổng kết các phương pháp tiếp cận để tiếp tục phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Trong tiến trình tìm tòi, bổ sung, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới, Đảng ta đã có những đột phá và sáng tạo lý luận nổi bật, góp phần đưa nước ta đạt được những thành tựu, to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Để có được những sáng tạo lý luận ấy, nhiều phương pháp tiếp cận đã được áp dụng và rất cần được tổng kết kỹ lưỡng, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển, nâng tầm lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hướng tới 40 năm đổi mới.

 • 12/03/2023

  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, vừa bảo đảm hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Đại hội XIII của Đảng đề ra, việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

 • 10/03/2023

  Nghệ An sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị

  Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp).