image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 544
  • Trong tuần: 12 857
  • Tất cả: 745247
Chỉ số PGI: Khuyến khích kinh doanh thân thiện môi trường
Tại Lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, lần đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) đã giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Tỉnh Nghệ An đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 14,66 điểm (tính theo thang điểm 40). Tỉnh Trà Vinh xếp thứ nhất với 17,67 điểm và Hà Nội cuối bảng với 12,52 điểm.

Chỉ số Xanh cấp tỉnh là gì

Chỉ số Xanh cấp tỉnh, tên tiếng Anh Provincial Green Index (PGI) là Bộ Chỉ số đánh giá và xếp hạng chất lượng quản trị môi trường địa phương dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp; trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.

Anh-tin-bai

Lần đầu tiên giới thiệu và công bố Chỉ số xanh cấp tỉnh PGI (Ảnh Internet).

Chỉ số PGI tập hợp cảm nhận của doanh nghiệp và truyền tải “tiếng nói” của cả cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng quản trị môi trường tới chính quyền các cấp. Một địa phương được coi là có chất lượng quản trị môi trường tốt khi có những nỗ lực phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH); xây dựng và thực thi các quy định và biện pháp hợp lý để đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường mà không tạo thêm gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp; hướng dẫn, phổ biến đầy đủ về các thực hành xanh và chú trọng mua sắm xanh; và cuối cùng, khuyến khích “xanh hóa” mô hình sản xuất kinh doanh thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ cụ thể. Chỉ số PGI đo lường các tiêu chí nêu trên thông qua bốn Chỉ số thành phần được tạo thành từ 4 chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường và hiệu quả quản trị môi trường của các tỉnh, thành phố: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH; Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường; Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.

Thấy gì từ PGI

Kết quả khảo sát Chỉ số PGI năm 2022 cho thấy, chất lượng môi trường của các địa phương cần được quan tâm cải thiện hơn nữa. Hơn một nửa số doanh nghiệp trên toàn quốc đánh giá chất lượng môi trường tại địa phương là tốt hoặc rất tốt. Tuy nhiên, 30% doanh nghiệp cho biết địa phương nơi họ hoạt động là “không ô nhiễm” hoặc chỉ “hơi ô nhiễm”. 37% doanh nghiệp cho biết không bị ảnh hưởng gì bởi ô nhiễm. Đáng lưu ý, 58% doanh nghiệp quan sát thấy hiện tượng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường là phổ biến tại địa phương.

Anh-tin-bai

Công bố Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) cấp tỉnh năm 2022 (Ảnh Internet)

 

Mặc dù nhìn chung các doanh nghiệp FDI tỏ ra hài lòng hơn về công tác quản trị môi trường tại địa phương, so với các doanh nghiệp tư nhân trong nước; song vẫn có một số lĩnh vực chưa được doanh nghiệp FDI đánh giá tích cực, như công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường và xử phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài có đánh giá tích cực hơn đối với công tác hướng dẫn về quy định pháp luật môi trường và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương.

Những nỗ lực từ phía chính quyền tỉnh Nghệ An

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với dân số 3,3 triệu người, lớn thứ tư trong cả nước. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có hơn 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 231.000 lao động, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, đánh dấu bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên. Tỉnh Nghệ An còn nằm trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ đó, tỉnh nhà vẫn còn tồn tại những bất cập như: Việc vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa vẫn còn lạc hậu và quá tải; nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải còn thiếu, việc triển khai thực hiện các dự án, nhà máy xử lý rác còn chậm. Công tác cải tạo, phục hồi môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý ô nhiễm còn chưa kịp thời, mức răn đe chưa cao. Việc quy hoạch hạ tầng về môi trường chưa đồng bộ, nhất là khu vực thành phố, đô thị. Tác động xấu về môi trường do các doanh nghiệp gây ra ngày càng phức tạp, chưa khắc phục triệt để.

Anh-tin-bai

Việc xây dựng PGI nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về môi trường và sàng lọc các dự án đầu tư (Ảnh Internet).

Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về bảo vệ môi trường; từng bước ngăn chặn, khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, giải quyết tốt các vấn đề cấp bách, cải thiện chất lượng môi trường, đa dạng sinh học; nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, bảo đảm an ninh môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 02/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030. Nghị quyết đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó: đến năm 2025, 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để; tỷ lệ khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định đạt 97% (năm 2025), đạt 100% (năm 2030).

Sau khi Nghị quyết được ban hành, nhận thức, ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt. Chất lượng môi trường sống của người dân được cải thiện, hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu công nghiệp… được quan tâm và đầu tư xây dựng. Tỉnh cũng khuyến khích và lựa chọn các nhà đầu tư, các loại hình sản xuất có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Việc Chỉ số PGI của tỉnh Nghệ An lần đầu tiên được công bố xếp thứ bậc 37/63 tỉnh, thành trong cả nước tuy chưa phải là cao nhưng đã phần nào phản ánh rõ nét những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng quản trị môi trường của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, để khẳng định vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường,  nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị môi trường đạt được như mong muốn, tỉnh Nghệ An cần phải tập trung vào những giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường, tỉnh cần quy hoạch xây dựng các khu xử lý chất thải và kêu gọi các nhà đầu tư triển khai các dự án có công nghệ xanh, thân thiện với môi trường; nâng cao chất lượng công tác thẩm định khi cấp phép các dự án và kiên quyết từ chối những dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường./.

Phan Duy Hùng (Chi nhánh VCCI Nghệ An)