image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1386
  • Trong tuần: 10 223
  • Tất cả: 567514
Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 127
Tải về 1
45-KL/TW 17/11/2022 Kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 77
Tải về 0
Số 246 /TB-VPCP 12/08/2022 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 16 của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương
Lượt xem: 114
Tải về 0
Số 18-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước có thu nhập cao"
Lượt xem: 119
Tải về 2
Số 19-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 138
Tải về 3
Số 20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 108
Tải về 1
21-NQ/TW 16/06/2022 Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 187
Tải về 13
252/CĐ-TTg 16/03/2022 Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 118
Tải về 0
73/TB-VPCP 15/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch
Lượt xem: 123
Tải về 0
342/QĐ-TTg 15/03/2022 Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
Lượt xem: 135
Tải về 0
12345678