image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 7866/UBND-NC 19/09/2023 Về việc triển khai thực hiện Công điện của TTCP về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động " tín dụng đen"
Lượt xem: 14
Tải về 0
470/CĐ-TTg 26/05/2023 Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 34
Tải về 0
1170/CĐ-TTg 16/12/2022 Công điện số 1170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động
Lượt xem: 69
Tải về 0
Số 13 - CĐ/UBND 01/07/2022 Công điện của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 83
Tải về 0
478/CĐ-TTg 27/05/2022 Về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
Lượt xem: 129
Tải về 0
252/CĐ-TTg 16/03/2022 Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 141
Tải về 0
170/CĐ-TTg 23/02/2022 Về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống COVID-19
Lượt xem: 152
Tải về 0
160/CĐ-TTg 22/02/2022 Về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước
Lượt xem: 124
Tải về 0
155/CĐ-TTg 22/02/2022 Triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Lượt xem: 132
Tải về 0
126/CĐ-TTg 12/02/2022 Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Lượt xem: 192
Tải về 0
32/CĐ-UBND 08/10/2021 Công điện số 32/CĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ
Lượt xem: 124
Tải về 1
1507 - CV/VPTW 11/08/2021 Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026, ngày 11/8/2021
Lượt xem: 152
Tải về 0
Số 973/CĐ-BYT 30/06/2021 Công điện số 973, ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh.
Lượt xem: 122
Tải về 0
Số 06 - CT/TW 24/06/2021 Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 104
Tải về 0
Số 41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định số 41 ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất
Lượt xem: 112
Tải về 0
Số 62 - CV/TW 09/01/2019 V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Lượt xem: 103
Tải về 0
Số 149/2018/NĐCP 07/11/2018 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Lượt xem: 130
Tải về 0
Số 36 - HD/VPTW 03/04/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Lượt xem: 131
Tải về 1
Số 04 - HD/UBKTTW 22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Lượt xem: 114
Tải về 0
Số 248 - QĐ/TTg 28/02/2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban tổ chức Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Lượt xem: 101
Tải về 0
12